Top

 

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

 

Tämä on Suomen tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste. Seloste on viimeksi päivitetty 11.3.2021.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Tmi Saara Lindström / Pilkunviilaamo
Osoite: Kappelikatu 13 A 9, 45130 Kouvola
Sähköposti: saara@pilkunviilaamo.fi
Y-tunnus: 2805843-1

Rekisteriin liittyvät sivustot

www.pilkunviilaamo.fi

Kenen henkilötietoja kerätään

Rekisteriin kerätään rekisterin sivustoon liittyvien käyttäjien henkilötietoja. Käyttäjillä tarkoitetaan sivustolla vierailevia henkilöitä, sähköpostilistalle liittyneitä, asiakkaita sekä tuotteiden tai palveluiden ostajia.

Miksi henkilötietoja kerätään

Jotta sivustolla vierailu ja palveluiden ostaminen on käyttäjälle mahdollisimman helppoa ja hyödyllistä, muutamien tietojen kerääminen on tarpeellista. Kerättyjen tietojen avulla voimme esimerkiksi kehittää ja parantaa sivuston toimintaa muun muassa tilastoimalla ja analysoimalla kävijätietoja. Tietojen avulla on myös mahdollista markkinoida tuotteita ja palveluita sellaisille henkilöille, jotka niistä ovat oikeasti kiinnostuneita. Tietoja tarvitaan myös asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitamiseen, laskutukseen, asiakas- ja kävijätapahtumien varmentamiseen, sopimusvelvoitteiden täyttämiseen ja yhteydenottoihin vastaamiseen. Arvostamme käyttäjien yksityisyyttä ja käsittelemme kaikkia tietoja asianmukaisesti.

Mitä henkilötietoja kerätään

Käyttäjästä voidaan kerätä seuraavia tietoja. Kerättyjen tietojen määrä riippuu yhteydestä, jossa tietoja annetaan.

• etu- ja sukunimi
• sähköpostiosoite
• yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot
• rekisteröitymistiedot
• asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot: laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, peruutustiedot
• sivuston ylläpitäjälle lähetetyt sähköpostiviestit.

Mistä henkilötietoja kerätään

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti käyttäjiltä itseltään, kun he liittyvät sähköpostilistalle, tilaavat ja ostavat erilaisia palveluita ja tuotteita tai ottavat muuten yhteyttä sivuston ylläpitäjään. Lisäksi tietoja kerätään evästeiden kautta. Evästeiden käytöstä kerrotaan tarkemmin alempana.

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Henkilötietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi- tai myyntitarkoituksiin. Rekistereihin kerättyjä tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla henkilöillä ole pääsyä rekisteriin.

Henkilötietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Joidenkin ohjelmistojen käyttö edellyttää käyttäjien tietojen (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirtämistä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

• Active Campaign -sähköpostilistaohjelma
• Contact Forms -kyselylomakkeet
• Google Forms -kyselylomakkeet
• Google Analytics
• Facebook-pikseli
• Demio-webinaariohjelma
• Webinarkit-webinaariohjelma
• Provely-ohjelma.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin voimassa on asiakassuhde. Esimerkiksi sähköpostilistalta poistuneiden käyttäjien henkilötiedot poistetaan säännöllisin väliajoin, vähintään puolen vuoden välein. Käyttäjä voi myös itse pyytää tietojensa poistamista.

Henkilötietojen suojaus

Yritys kunnioittaa kerättyjen tietojen luottamuksellisuutta. Järjestelmään tallennetut rekisteritiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Niitä voivat käsitellä vain ennalta määrätyt yrityksen työntekijät.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjä voi milloin tahansa poistua sähköpostilistalta tai lopettaa asiakkuuden muistaen kuitenkin hoitaa asianmukaiset laskut. Käyttäjällä on oikeus tarkistaa, mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu sekä pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tallennettuja tietoja. Kyseiset pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjälle sähköpostitse osoitteeseen saara@pilkunviilaamo.fi. Yritys voi pyytää käyttäjää tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Yritys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta ei tarkisteta erikseen. Käyttäjä voi muuttaa ja poistaa tietojaan sähköpostikirjeiden lopussa olevien linkkien kautta tai kirjautumalla palveluun. Käyttäjällä on myös oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että henkilötietoja ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Jotta tiedot pysyvät turvassa, myös käyttäjällä itsellään on velvollisuus muun muassa varmistaa, että käytetyt salasanat ovat tarpeeksi turvallisia ja että ne vaihdetaan säännöllisesti.

Alaikäisten turvallisuus

Yrityksen maksulliset palvelut on ensisijaisesti tarkoitettu täysi-ikäisille. Alle 18-vuotiaat saavat kuitenkin käyttää maksullisia palveluita, mikäli huoltaja hyväksyy palveluiden käytön.

Evästeet

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden avulla kerätään sivuston kävijätilastoja ja analysoidaan niiden tietoja. (Lisätietoja: Kyberturvallisuuskeskus)

Käyttäjä voi hyväksyä tai hylätä evästeiden käytön istunnon alussa sivuston alareunaan ilmestyvän bannerin asetuksia muuttamalla. Asetukset ovat voimassa 60 päivää kerrallaan. Evästeasetuksia voi myös muuttaa selainasetusten kautta.

Sivustolle on asennettu Facebook-pikseli, joka muun muassa mahdollistaa mainostamisen niille, jotka ovat kiinnostuneita tarjotuista palveluista. Facebook-pikseliin sovelletaan Facebookin ehtoja ja käytäntöjä. Lue lisää: Facebook-pikseli.

Lisäksi sivustolla on käytössä Google Analytics, jonka avulla yritys voi analysoida käyttäjien toimintaa. Tällöin sivusto saa tiedon esimerkiksi siitä, millä selaimella tai laitteella (pöytäkone, tabletti, mobiililaite) sivustoa käytetään. Tiedot mahdollistavat sivuston ja palveluiden parantamisen. Googlen sijoittamiin evästeisiin sovelletaan Googlen ehtoja ja käytäntöjä. Lue lisää: Google Analytics.

Yhteydenotot

Lähetä yllä mainittuja seikkoja koskevat pyynnöt, kysymykset ja muut yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen saara@pilkunviilaamo.fi.