Erot suomen ja englannin pilkutuksessa

Pilkunviilaamon nimi ei ole pelkkä hauska sanaleikki, vaan se tulee myös siitä, että rakastan pilkkusääntöjä. Pilkutus kiinnostaa myös lukijoita ja seuraajia, ja eräs usein toistuva postaustoive on ollut erot suomen ja englannin pilkutuksessa.

Usein kuulee sanottavan, ettei englannin kielessä ole pilkkusääntöjä, mutta kyllä niitä on. Englannissakin pilkuilla saa aikaan merkityseroja, ja tiettyihin paikkoihin pilkku joko kuuluu tai ei. Toisaalta säännöissä on enemmän joustavuutta kuin suomen kielessä, koska suomessa pilkulla on kieliopillinen tehtävä ja englannissa käytetään usein niin sanottua taukopilkutusta.

Jos kirjoittaa työssään tai vapaa-ajalla paljon englanniksi, saattaa huomaamattaan ottaa käyttöön normeja, jotka eivät pädekään suomeksi kirjoitettaessa. Lisäksi kahden kielen säännöt voivat helposti mennä sekaisin.

Tässä postauksessa käsittelen muutamaa yleistä eroa suomen ja englannin pilkutuksessa, ja lisäksi kerron, mitä yhteistä kielillä on.

 

Erot suomen ja englannin pilkutuksessa

Ero 1: Oxford comma

Kun englanniksi luetellaan kolme asiaa tai enemmän, on mahdollista käyttää niin kutsuttua Oxford comma -pilkkua, joka tulee viimeisen kohdan jälkeen ja ennen and-sanaa. Oxford commaa kutsutaan myös serial commaksi. Sen tarkoitus on erotella luetellut kohdat.

I bought bread, butter, and milk.

Oxford comma ei kuitenkaan yleensä ole pakollinen, joten tämäkin olisi ihan oikein:

I bought bread, butter and milk.

Oxford comma herättää paljon tunteita puolesta ja vastaan. Jotkin tyylioppaat vaativat sen käyttöä, mutta eivät kaikki. Joskus sen käyttö on väärinkäsitysten välttämiseksi tarpeen, mutta yleensä ongelman saa ratkaistua myös rakennetta muuttamalla.

Seuraavassa on hyvä esimerkki kielenhuoltoon erikoistuneen kustannustoimittajan kieli poskessa tekemästä virheestä. Ilman Oxford commaa tviitistä voi saada sen kuvan, että Rudy Giuliani on ”healthcare disaster” ja ”dildo collector”.

Suomessa sen sijaan ei käytetä Oxford commaa, jos luetellaan yksittäisiä asioita. Hillitse siis seuraavanlaisissa tilanteissa pilkutussormeasi.

Ostin leipää, voita ja maitoa.

Jos luettelo kuitenkin koostuu itsenäisistä virkkeistä, joilla ei ole yhteisiä osia, viimeisen virkkeen ja samalla ja-sanan eteen tulee pilkku.

Veera suunnitteli postauksen, Ville kirjoitti sen, ja Venla ajasti sen.

Ero 2: Lauseenvastikkeet

Englannissa lauseenalkuiset lauseenvastikkeet erotetaan pilkulla, suomessa ei. Turha lauseenvastikkeiden pilkutus on eräs yleisimmistä suomen kielen pilkkuvirheistä, ja olen melko varma, että se johtuu englannin mallista.

Lauseenvastikkeita tai niihin rinnastettavia rakenteita ovat esimerkiksi nämä: tehtyäni, tehdessäni, tehdäkseen, tehden, tekemällä.

Having finished the post, I published it.
Knowing the task would be impossible, he decided to quit.
Saatuani postauksen valmiiksi [ei pilkkua tähän!] julkaisin sen.
Tietäen tehtävän mahdottomaksi [ei pilkkua tähän!] hän päätti luovuttaa.

Lue myös: Karsi tekstistäsi anglismit – 7 yleistä eroa suomen ja englannin välillä

Ero 3: Lauseenalkuiset fraasit ja näkökulman ilmaukset

Lauseenvastikkeiden lisäksi monet muutkin lauseenalkuiset fraasit ja erilaiset näkökulman ilmaukset erotetaan englannin kielessä muusta lauseesta pilkulla. Tämä on sitä taukopilkutusta.

After the concert, we went for drinks.
Unfortunately, I didn’t get the job.
On the one hand, I’m excited about moving. On the other hand, I’d like to stay here.

Konsertin jälkeen menimme drinkeille.
Ikävä kyllä en saanut työpaikkaa.
Toisaalta olen innoissani muutosta. Toisaalta haluaisin jäädä tänne.

Suomen kielessä tämänkaltainen pilkutus on ennen ollut ehdottomasti kieltolistalla. Nykyään asenne on hieman sallivampi. Kielitoimiston ohjepankki sanoo, että erityisen painokkaan ilmauksen voi erottaa pilkulla, vaikka pilkuttomuus onkin yhä tavallisempaa.

Tämä koskee kuitenkin vain näkökulman tai esitysjärjestyksen ilmaisua (esim. valitettavasti, ihme kyllä, ensin, toiseksi), ei esimerkiksi aikaa ilmaisevia fraaseja (esim. konsertin jälkeen, ennen lounasta).

Ihme kyllä(,) olin oikeassa.
Ensiksi(,) blogiaiheen rajaus on tärkeää.
Toiseksi(,) on hyvä pitää kiinni säännöllisestä julkaisutahdista.

Jos haluaa pelata varman päälle, pilkku kannattaa näistäkin jättää suosiolla pois. Jo pelkkä sanajärjestys, eli se, että ilmaus on lauseen alussa, tuo sille painoarvoa. Siksi ylimääräistä korostamista harvoin tarvitaan. Lisäksi on helppo ottaa tämänkaltainen taukopilkutus tavaksi, jolloin sitä voi alkaa vahingossa käyttää liikaa.

Ero 4: Päälause ennen sivulausetta

Kuten sanottu, suomen kielessä pilkutuksella on kieliopillinen tehtävä, ja pilkulla osoitetaan esimerkiksi lauseiden suhteita. Sen takia pää- ja sivulauseiden väliin tulee pilkku. Englannissa puolestaan pilkku jää hyvin usein pois, jos päälause tulee ennen sivulausetta.

I write a cat blog because I have cats.
Kirjoitan kissablogia, koska minulla on kissoja.

 

Yhteisiäkin piirteitä on

Yllä olen esitellyt muutaman yleisen eron englannin ja suomen pilkutuksessa, mutta on kielillä jotain yhteistäkin.

Ketjulauseet ovat molemmissa nou-nou

Kummassakaan kielessä kahta itsenäistä lausetta ei voi yhdistää pelkällä pilkulla. Tätä ilmiötä kutsutaan englanniksi nimillä comma splice tai run-on sentence. Suomessa puhutaan joskus ketjulauseista.

EI NÄIN: I went to the hairdresser’s, now I have a new haircut.
EI NÄIN: Kävin kampaajalla, nyt minulla on uusi kampaus.

Pelkällä pilkulla ketjutetut päälauseet voi korjata esimerkiksi lisäämällä niiden väliin konjunktion (ja pilkun) tai vaikka ihan pisteen.

NÄIN: I went to the hairdresser’s, and now I have a new haircut.
NÄIN: I went to the hairdresser’s. Now I have a new haircut.

NÄIN: Kävin kampaajalla, ja nyt minulla on uusi kampaus.
NÄIN: Kävin kampaajalla. Nyt minulla on uusi kampaus.

Sivulause ennen päälausetta, pilkku tulee

Kun sivulause tulee ennen päälausetta, molemmissa kielissä niiden välissä käytetään pilkkua. Erojen neljännessä kohdassa kerroinkin, että jos järjestys on toisin päin, englannissa pilkku jätetään usein pois.

When I was your age, I played with cones.
If the sun is shining, we can go on a picnic.

Kun olin sinun ikäisesi, leikin kävyillä.
Jos aurinko paistaa, voimme mennä piknikille.

Vertailussa ei käytetä pilkkua

Molemmille kielille yhteistä on myös se, että pilkkua ei laiteta vertailevien kuin- ja than-sanojen eteen.

EI NÄIN:
Hardcover books are heavier, than paperbacks.
Kovakantiset kirjat ovat painavampia, kuin pokkarit.

NÄIN:
Hardcover books are heavier than paperbacks.
Kovakantiset kirjat ovat painavampia kuin pokkarit.

***

Siinä muutamia eroja ja yhtäläisyyksiä suomen ja englannin pilkkusäännöissä. Toivottavasti artikkelista on hyötyä niin suomen- kuin englanninkielisen tekstin tuottamisessa.

 

P.S. Kaipaatko kertausta kieliopin perusteisiin?

Tule mukaan maksuttomalle 7 päivän kielioppikurssille. Saat viikon ajan kivaa kielioppimateriaalia suoraan sähköpostiisi.

Minikurssin aikana palautat mieleesi kieliopin perusasioita lyhyesti ja ytimekkäästi. Aiheita ovat muun muassa pilkutus, sanajärjestys ja virkerakenteet.

Samankaltaiset artikkelit